Стандарди у образовању

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за предмете

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Образовне стандарде можете погледати кликом на назив предмета.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Предлог стандарда

 

Врх стране