Библиотека Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

У склопу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања од 2005. године ради и специјална библиотека, затвореног типа, а чија је делатност усмерена на праћење савремених токова у области образовања и васпитања. Фонд библиотеке сачињавају 2355 монографске публикације и 63 серијске публикације. У структури фонда библиотеке Завода преовлађују публикације које се односе на образовање и васпитање и одобрени уџбеници за основну школу различитих издавача. Библиотека остварује сарадњу са: Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, издавачима уџбеника и другим специјалним библиотекама. 

Врх стране