Акредитовани семинари

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организује семинаре којима пружа подршку унапређивању компетенција запослених у образовању у области евалуације:

Школско оцењивање у основној и средњој школи 1 (каталошки број 465) доприноси унапређивању праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа кроз проширивање и активирање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања, сагледавање важности и употребљивости таксономија у настави и оцењивању, вежбање операционализације компетенција, формулисање критеријума оцењивања на основу образовних компетенција и пружање практичне помоћи наставницима у прављењу задатака објективног типа.

Кроз семинар Школско оцењивање у основној и средњој школи 2 (каталошки број 466) пружа се подршка школама у разумевању оцене као објективне и поуздане мере напредовања и развоја ученика и показатеља квалитета и ефикасности рада наставника и школе, као и у примени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи (каталошки број 436) усмерен је ка унапређивању компетенција наставника у оцењивању ученичких постигнућа применом низа задатака објективног типа (тестова знања). Семинар је усмерен на унапређивање знања наставника о облицима и карактеристикама доброг тестовског задатка, увежбавање структурирања градива и формулисање нивоа постигнућа у односу на структурирано градиво, израде задатка и комбиновања задатака и завршног компоновања теста.

Семинар Самовредновање у функцији развоја школа/установа (каталошки број 445) усмерен је првенствено на развијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи, на разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе и повећање компетенција наставника за планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи.

Семинар Самовредновање предшколских установа (каталошки број 914) усмерен је на постизање заједничког разумевања значења појма, сврхе и процеса самовредновања свих учесника живота и рада једне предшколске установе. Семинар садржи аспекте самовредновања који су специфични за предшколске установе. Учесници се упознају са законским оквиром и процедурама самовредновања коришћењем стандарда квалитета рада васпитно-образовних установа у процесу самовредновања и везом самовредновања са процесом унапређивања квалитета рада установе.

За више информација можете се обратити Душици Пaлчић, саветници зa oргaнизaциoну пoдршку у примeни oбрaзoвних стaндaрдa и врeднoвaњa.

Телефон: 011/206-70-05 и 064/866-5044
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врх стране