Библиотека Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

У склопу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања од 2005. године ради и специјална библиотека, затвореног типа, а чија је делатност усмерена на праћење савремених токова у области образовања и васпитања. Фонд библиотеке сачињавају 2355 монографске публикације и 63 серијске публикације. У структури фонда библиотеке Завода преовлађују публикације које се односе на образовање и васпитање и одобрени уџбеници за основну школу различитих издавача. Библиотека остварује сарадњу са: Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, издавачима уџбеника и другим специјалним библиотекама. 

Штампарија

StamparijaN2

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања поред своје основне делатности у могућности је да обавља послове издавања и штампања публикација, књига, сертификата, тестова, брошура и другог штампаног материјала. Спремни смо да Вам пружимо услуге дизајна, прелома, штампе, дораде, паковања и дистрибуције. Услуге које пружамо карактерише квалитет, брзина израде и гарантована заштита података. Штампани материјал испоручујемо на одређену адресу. 

StamparijaN3

Врх стране