Публикације

Приручник за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања
 
Извештаји о реализацији и резултатима завршних испита на крају основног образовања и васпитања
 
Критеријумски тестови за 7. разред - Српски језик и Математика
 
Критеријумски тестови за 4. разред - Српски језик, Математика и Природа и друштво
 
Тестови и оцењивање у настави
Национално тестирање ученика IV разреда
 
Приручник за наставнике - Национално тестирање ученика Српски језик и Математика за ученике IV разреда
 
Образовна постигнућа ученика трећег разреда

Збирка модела задатака (са нивоима постигнућа) - Српски језик и математика за трећи разред

Кључни појмови за крај обавезног основног образовања - ИСТОРИЈА


Испитивање постигнућа - Преглед система испитивања и тестирања
Рачунарски тестови знања у софтверском пакету Moodle
 
Материјал са конференције Ка квалитетнијем образовању у Србији - допринос PISA испитивања
 
Извештај о реализацији online тестирања из Природе и друштва за ученике четвртог разреда (мај 2009)
 
Извештај-Истраживање стања у образовнo-васпитним установама у Србији у вези са школским спортом

Извештај о вредновању Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику

Приручник за инклузивни развој школе
 
Улога асистената за подршку ученицима ромске националне мањине као системске мере за унапређивање образовања Рома
 
Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања
 
Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје.
 
Напомена: Да бисте преузели публикацију, препоручујемо да кликнете десним тастером миша на жељену публикацију, онда да одаберете опцију "Save Link As...", и да је на тај начин прво снимите на Ваш рачунар, а онда са Вашег рачунара отворите.