Самовредновање у функцији развоја школа/установа

У пракси постоји потреба за развијањем самовредновања у установама/школама, које може значајно да унапреди рад организације. Овим пројектом пружа се додатна подршка процесима самовредновања који су започети у нашим установама и школама. Организације које имају развијену праксу самовредновања имају већу успешност у раду, развијају компетенције својих запослених и омогућавају квалитетније планирање развоја. Поред тога, примена модела хоризонталне евалуације може значајно да унапреди рад у установама и школама, подстакне сарадњу и размену искустава запослених.

Опширније...

Увођење просветних картона

Током 2006. године у оквиру пројекта Министарства просвете Републике Србије под називом Развој школства у Републици Србији, односно пројектне компоненте „Децентрализација“, развијен је модел просветног картона који треба да се уведе у употребу у образовни систем у Србији. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је учествовао преко свог представника у радној групи у постављању основног нацрта у току 2005. године. С обзиром на то да је једна од законом прописаних активности Завода бављење вредновања рада установа и запослених, један од најбољих начина обављања ове активности јесте укључивање у процес увођења и праћење коришћења просветних картона, као и предузимање мера усавршавања и развоја истих у циљу остваривања његове сврхе, што се посебно односи на димензије вредновања од стране непосредних корисника и самовредновања у оквиру установе.

Опширније...

Страна 2 од 2

Врх стране