Развој система за електронско процењивање ученичких постигнућа и стварање услова за његову примену у школама

Систем за електронско тестирање ученичких постигнућа означава, у најширем смислу, коришћење информационих технологија за било коју активност везану за процењивање ученичких постигнућа. Е-тестирање се може ефикасно користити за процењивање знања, вештина и практичних способности ученика. Знања и вештине се процењују коришћењем е-тестова, док се практичне способности најчешће процењују коришћењем одговарајућих програма који симулирају различите практичне ситуације.

Опширније...

Анализа усаглашености система осигурања квалитета у образовању у Србији са доминантним моделима система осигурања квалитета у земљама Европске уније

Један од циљева и задатака у оквиру система образовања и васпитања јесте укључивање у процесе европског и међународног повезивања. У процесу припрема за приступање Европској унији постоји обавеза усаглашености образовног система са стратешким циљевима Европске уније у области образовања.

Опширније...

Истраживање стања у васпитно-образовним установама у Србији у вези са школским спортом

У оквиру израде стратегије развоја школског и универзитетског спорта, пројекта „Национална стратегија за развој школског спорта“, Олимпијски комитет Србије је ангажовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради вршења посебног истраживања које има за циљ да се испита реално стање у образовно-васпитним установама, а односи се на: опремљеност образовно-васпитних установа у Србији (што је предуслов за реализацију и заступљеност ваннаставних садржаја), као и организацију и укљученост школске популације у систем школских такмичења на свим нивоима.

 

Опширније...

Анализа читања домаће лектире за ученике гимназије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Друштво за српски језик и књижевност Србије спровели су пилот истраживање под називом Анализа читања домаће лектире у гимназијама.  Општи циљ пројекта врсте и обим прочитане лектире у односу на предвиђене програмом за ученике гимназије, као и анализа ученичких вредновања прочитаних текстова односно њихове критичке оцене квалитета прочитаног и могућности читања предвиђеног избора поетских текстова за које су критика и историја књижевности утврдиле репрезентативност.

 

Опширније...
Врх стране