Стандарди у образовању

Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања

 

Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих

1. Географија
2. Хемија
3. Биологија
4. Основне животне вештине
5. Историја
6. Математика - I циклус
7. Математика - III циклус
8. Енглески језик
9. Одговорно живљење
10. Предузетништво
11. Српски језик - I циклус
12. Српски језик - III циклус
13. Примењене природне науке
14. Физика
15. Дигитална писменост

 

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за предмете

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Образовне стандарде можете погледати кликом на назив предмета.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Предлог стандарда