Центар за вредновање и истраживања

Центар за вредновање и истраживања
 
Руководилац Центра Мср. учит. Јасмина Ђелић
Одељење за вредновање
 
Самостални стручни сарадник за развој материјала и вредновање Мср. педаг. Софија Вујовић
Саветник за организацију истраживања Наташа Јокић
Саветник за припрему, организацију и архивирање материјала из истраживања Милица Јаковљевић Радовановић
Стручни сарадник за унос података Љиљана Петровић
Одељење за методологију истраживања, статистичку обраду и анализу
 

Саветник-координатор за статистичке и
аналитичке послове

Спец. Јелена Недељковић
Саветник-координатор за статистичке и
аналитичке послове
Јелена Петровић
Саветник-координатор за статистичке и
аналитичке послове
Ивана Николић

 

Nazad

Врх стране