Секретаријат

Секретаријат
 
Виши саветник за нормативно-правне послове Смиљка Петровић
Саветник-координатор за опште и кадровске послове Милијана Арамбашић
Виши саветник за финансијско-рачуноводствене послове Гордана Томић
Самостални стручни сарадник за
административно-финансијске послове
Драган Ђорђевић

 

Nazad

Врх стране