Др Бранислав Ранђеловић, в.д. директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Влада Републике Србије је на својој седници 11. марта 2016. године донела Решење о именовању др Бранислава Ранђеловића за вршиоца дужности директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Интервју објављен у Просветном прегледу 24.3.2016.

Врх стране