Финансијски извештаји

Завршни рачун 2012.

Од 01.01. до 31.03.2013. - Тромесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2013. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2013. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.12.2013. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2013.

Од 01.01. до 31.03.2014. - Тромесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2014. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2014. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.12.2014. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2014.

Од 01.01. до 31.03.2015. - Тромесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2015. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2015. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.12.2015. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2015.

Од 01.01. до 31.03.2016. - Тромесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2016. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2016. - Деветомесечни финансијски извештај

Врх стране