Представљен предлог стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у оквиру пројекта „Развој општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања, као и за функционално основно образовање одраслих“, представницима националних мањина презентовао концепцију и сврху предлога документа, као и резултате емпиријске провере стандарда. Циљну групу којој су били намењени скупови чинили су чланови националних савета националних мањина и представници основних и средњих школа у којима се уче мађарски, албански, босански, хрватски, бугарски, словачки, русински и румунски матерњи језик (директори школа и наставници који реализују наставу матерњег и српског као нематерњег језика). Скупови су одржани током маја и јуна 2016. године у: Босилеграду, Бујановцу, Новом Пазару, Суботици, Руском Крстуру и Новом Саду уз организациону и материјалну подршку Одељења за демократизицију Мисије ОЕБС-а.

Представница Мисије ОЕБС-а у Београду, Милица Родић, отворила је стручне скупове истакавши значај овог пројекта и упознала је присутне са наредним корацима. О улози Завода и осигурању квалитета образовања националних мањина у Републици Србији говориле су Јасмина Ђелић, руководилац Центра за вредновање и истраживања и Весна Картал, саветница-координаторка у Центру за стандарде.

Ана Пејић, стручни координатор пројекта и чланице комисије Ката Симић Мишић и Весна Крајишник излагале су о процесу развоја стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик и представиле су предлог стандарда за српски као нематерњи језик.

У другом делу састанка саветнице-координаторке за статистичке и аналитичке послове из Центра за вредновање и истраживање, Јелена Петровић, Ивана Николић и Јелена Недељковић, приказале су резултате емпиријске провере предлога стандарда за српски као нематерњи језик на крају основног и средњег образовања ученика свих националних мањина. Такође, учесници су упознати са резултатима завршног испита ученика који наставу похађају на језицима националних мањина и са квалитетом школског оцењивања. 

Треба истаћи да су присутни били у прилици да поставе питања и да узму учешће у дискусији. Уследио је договор у вези са предстојећим активностима које се односе на јавну расправу усмерену на прибављање мишљења релевантних представника националних мањина о квалитету документа. Након тога, документ ће бити достављен Националном просветном савету Републике Србије на разматрање и усвајање.

Представљени образовни стандарди за средње опште образовање у регионалним центрима у Смедереву и Нишу

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања представио је концепт образовних стандарда за наставне предмете српски језик и књижевност, математика и историја у Регионалном центру Смедерево 23. јуна и у Регионалном центру Ниш 24. јуна 2016. године, уочи најављених предстојећих обука за примену стандарда.

Директор Завода, др Бранислав Ранђеловић, отворио је стручне скупове истакавши значај образовних стандарда и међупредметних конпетенција у средњем општем образовању − за будуће наставне програме, планирање у настави, различите облике вредновања ученичких постигнућа, међу којима ће бити и будући матурски испити.

Саветници-координатори, Ана Пејић, Александра Росић и Катарина Глишић, излагале су, најпре пленарно, о структури и садржају документа, илуструјући поједине стандарде одабраним задацима коришћеним у емпиријском истраживању – које је допринело да образовни стандарди буду дефинисани у великој мери на основу резултата постигнућа преко 6.000 тестираних ученика у 2012. години. У другом делу стручног скупа наставници су груписани према предметима које предају, у три радионичарске групе. Развила се дискусија о општим предметним и специфичним компетенцијама у основи стандарда којима се обједињују знања и умења ученика. 

Потписани меморандуми о сарадњи између завода Републике Србије и Републике Српске

Педагошки завод Републике Српске потписао је 15.06.2016. године Меморандум о сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије и Меморандум са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Сврха ових меморандума је подизање квалитета образовања у Републици Српској и у Републици Србији на што виши ниво. Сарадња ће бити реализована у свим сегментима, од стручног усавршавања наставника, преко вредновања рада школа, до уџбеничке политике и међународних пројеката. У присуству министра просвјете и културе Републике Српске, Данета Малешевића, Меморандум су потписали директори др Предраг Дамјановић (РПЗРС), проф. др Зоран Аврамовић (ЗУОВ) и доц. др Бранислав Ранђеловић (ЗВКОВ).  

Mеморандум о сарадњи

 

 

ТЕСТОВИ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 2015/2016.

ТЕСТОВИ

 

Српски језик

Математика

Комбиновани тест

 

Словачки језик
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Хрватски језик
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Албански језик
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

 

 

УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

 

Упутства за оцењивање тестова за завршни испит у школској 2015/2016. години из српског језика, односно матерњег језика:

 

I Упутство за оцењивање на српском језику

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Српски језик

II Упутства за оцењивање на језицима националних мањина

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Албански језик

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Мађарски језик

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Румунски језик

5. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Русински језик

6. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Словачки језик

7. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Хрватски језик

III Упутство за оцењивање на Брајевом писму

8. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Српски језик IV Упутства за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

9. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Српски језик

10. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Мађарски језик V Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

11. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2010/2011 – Српски језик

12. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2011/2012 – Српски језик

13. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2012/2013 – Српски језик

14. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Српски језик

 

 

Упутства за оцењивање тестова из математике за завршни испит у школској 2015/2016. години:

 

I Упутство за оцењивање теста из Математике

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Математика

II Упутство за оцењивање на Брајевом писму

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Математика

III Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2010/2011 – Математика

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2011/2012 – Математика

5. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2012/2013 – Математика

6. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Математика

IV Упутства за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

7. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Математика

 

 

Упутства за оцењивање комбинованог теста за завршни испит у школској 2015/2016. години:

 

I Упутство за оцењивање Комбинованог теста

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Комбиновани тест

II Упутство за оцењивање на Брајевом писму

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Комбиновани тест

III Упутство за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Комбиновани тест

IV Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Комбиновани тест

 

 

КАКО СЕ У ЕВРОПИ ВРЕДНУЈУ ШКОЛЕ?

Потреба европских држава да прате да ли се образовни процеси одговорно и ефективно спроводе, као и то да рад у образовним установама унапређују у складу са брзим економским и социјалним променама, резултирала је посебним мерама осигурања квалитета које државе спроводе у оквиру својих образовних политика.

Европски савет је у децембру 1997. године у својим закључцима у вези са евалуацијом квалитета школа најавио пилотирање разних димензија осигурања квалитета.

На конференцији у Прагу, јуна 1998. године, министри 26 земаља чланица позвали су Европску комисију да формира радну групу која ће радити на идентификовању индикатора квалитета и мерила (benchmarks) који ће помоћи у вредновању квалитета школа. Европска комисија је са своје стране затражила од чланица да промовишу сарадњу између школа и националних ауторитета и охрабре њихово умрежавање на европском нивоу.

Опширније...

Страна 2 од 13

Врх стране