Министар просвете, науке и технолошког развоја посетио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Делегацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја која је посетила Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања чинили су министар Срђан Вербић, државни секретар Зoрaнa Лужaнин, шеф кабинета министра – Ивaнa Цeнерић, руководилац Групе за послове основног образовања и васпитања – Славица Јашић и посебни саветник министра Мирјана Бојанић.

Састанку су присуствовали директор Завода, заменица и помоћница директора, руководиоци центара у Заводу и председник Управног одбора Завода – Милош Бајчетић.

На састанку је било речи о текућим пројектима Завода и о будућој сарадњи Завода и Министарства. Сваки руководилац Центра је представио текуће послове који се одвијају у њиховим центримa, а највише је било речи о актуелном пројекту SHARE и конференцији и обуци у вези са тим пројектом које се одржавају 9. и 10. априла 2016. године. 

Наставак сарадње Завода са Министарством, Уницефом и Центром за образовне политике у пројекту SHARE

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Уницеф и Центар за образовне политике, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, реализују пројекат Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE).

Oпшти je циљ Прojeктa унaпрeђивaњe квaлитeтa изабраних школа у Рeпублици Србиjи крoз рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. Специфични циљ се односи на испитивање eфeктивнoсти хoризoнтaлнoг учeњa, кao модела подршке школама након спољашњег вредновања − који би у будућности био коришћен као системска подршка.

 

Опширније...

Представљени приручници за наставнике за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

У уторак, 22. марта 2016. године у Првој економској школи у Београду одржан је састанак директора и стручних сарадника београдских средњих школа. Том приликом, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања представио је приручнике за наставнике за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета.

Свим представницима средњих школа подељени су комплети приручника за наставнике који садрже по два приручника за предмете Српски језик и књижевност и Математику, по четири приручника за предмет Страни језик и по један приручник за све остале предмете. 

Опширније...

Др Бранислав Ранђеловић, в.д. директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Влада Републике Србије је на својој седници 11. марта 2016. године донела Решење о именовању др Бранислава Ранђеловића за вршиоца дужности директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Интервју објављен у Просветном прегледу 24.3.2016.

Водич за физичку активност и исхрану младих

Физичка активност и исхрана ученика средњих школа

Преузмите документ

Страна 4 од 13

Врх стране