Примена образовних стандарда у свакодневном наставном раду

Стандарди постигнућа ученика – образовни стандарди за крај обавезног образовања значајна су новина у нашем образовном систему. Објављивањем у Просветном гласнику Републике Србије 5. јула 2010. постали су обавезујући за примену. Стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања објављени су у Правилнику о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво 7. јуна 2011. у Просветном гласнику РС, бр. 5, чиме су и ови стандарди постали обавезни за примену. Да би се обезбедило да стандарди испуне своју намену, а то је унапређивање квалитета образовања, потребно је директорима, стручним сарадницима и наставницима пружити подршку за укључивање стандарда у свакодневни наставни рад. Следи неколико питања која могу послужити као водич за примену образовних стандарда у свакодневној настави.

Опширније...

Конференција „Завршни испити у функцији унапређивања образовања"

 У Београду, 19. октобра 2011. године, у Палати Србија, одржана је конференција под називом „Завршни испити у функцији унапређивања образовања“ којој је домаћин био директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, мр Драган Банићевић. Он је поздравним говором и отворио конференцију осврћући се на успешно обављен посао око завршног испита и на добру сарадњу свих учесника на том великом послу.

Konferencija 2011 1

Опширније...

Посета словеначког Државног испитног центра Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

У оквиру пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ у марту 2011. године запослени у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања боравили су у петодневној студијској посети Љубљани. 7. октобра 2011. године, колеге из Државног испитног центра су биле у нашем Заводу. Они су најпре кроз неколико краћих презентација упознати са радом наших центара који постоје у оквиру Завода. Потом смо у врло пријатељској и срдачној атмосфери имали прилику да разменимо искуства, нарочито после јунског завршног испита који је у Србији спроведен по европским стандардима, а у томе словеначке колеге имају вишегодишње искуство те нам је сарадња са њима драгоцена.

 

Опширније...

Примена образовних стандарда у свакодневном образовно-васпитном раду

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  је  у периоду oд марта до маја 2011. године  реализовао 111 обука наставника, директора и стручних сарадника  за примену образовних стандарда за крај  обавезног образовања. Обуке су одржане у основним школама у 69 места на територији целе Републике Србије. Обуке је похађало 11.350 учесника - стручних сарадника, директора, наставника српског језика, математике, историје, географије, физике, биологије, хемије, ликовне и музичке културе и физичког васпитања.

Опширније...

Вредновање остварености циљева и исхода образовних профила у средњем стручном образовању – кувар-оглед, конобар-оглед и посластичар-оглед

На основу захтева Министарства просвете и науке, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спровео је вредновање огледних образовних профила Кувар, Конобар и Посластичар у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, који се спроводе од шк. 2007/2008. године.

Комплетан Извештај о процени остварености циљева и исхода ова три огледна профила можете преузети ОВДЕ.

 

Страна 9 од 13

Врх стране