Тестови са претходних завршних испита у основном образовању и васпитању

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед изашли су у сусрет жељама ученика и наставника и објавили збирке тестова са претходних завршних испита у основном образовању и васпитању из матерњег језика и математике. Припремљено је укупно 14 збирки.

Приређене су збирке тестова из српског језика и збирке на шест језика националних мањина (албански, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик), као и збирка тестова из математике на српском језику, која је преведена и на језике националних мањина.
Основна функција ових збирки је да приближи ученицима модел теста који ће бити на завршном испиту. Ученици имају прилику да провере своје знање и самостално решавају задатке у самој збирци у којој постоји предвиђен простор за вежбање. На крају ових публикација налазе се и детаљно приказана решења задатака на основу којих ученици могу да стекну увид у сопствену успешност, прате напредовање и да се упознају са начином на који се задаци бодују на тесту.

Збирке из српског језика садрже 11 тестова који су коришћени на претходним завршним испитима, док збирке на језицима националних мањина садрже по 10 тестова. Збирке из математике садрже по 12 тестова са претходних завршних испита. Сваки тест садржи по 20 задатака, те је у збиркама број задатака од 200 до 240.

Поменуте збирке су у продаји и могу се набавити у књижарама Просветног прегледа, Завода за уџбенике, Службеног гласника и у књижарској мрежи широм Србије. Збирке се могу поручити и преко школа.

Цена једне збирке је 200 динара

Прojeкaт „Буди кao Teслa“ – вeлики нaциoнaлни кaрaвaн кojи je oбишao 17 грaдoвa ширoм Србиje

Teslin karavan

 

У оквиру овог пројекта предвиђен је наградни конкурс за основне школе који се односи на радове посвећене лику и делу Николе Тесле.

Позивамо вас да учествујете у овом подухвату који се организује у част рођења и сећања на нашег вeликoг нaучникa. То је уједно и могућност да освојите и веома вредну награду у виду Самсунг дигиталне учионице.

Конкурс траје од 16. 05. до 16. 06. 2016. године. Све информације о условима учешћа и динамици конкурса можете наћи овде.

Опширније...

Пробни завршни испит

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Српски као нематерњи језик

На састанку Комисије за Српски као нематерњи језик, 7. априла 2016. године, представљени су резултати тестирања ученика из основних и средњих школа у Републици, у којима се учи овај наставни предмет. Поред чланова Комисије, састанак су пратили студенти постдипломских студија са филолошких факултета из Београда и Ниша, који су прегледали тест-свеске након што су завршили обуку за прегледаче есејских питања, у оквиру пројекта.

Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, и Ана Пејић, стручни координатор пројекта – изнеле су уводне напомене о току пројекта и значају емпиријског истраживања у процесу постављања образовних стандарда. Психометричари Ивана Николић и Јелена Петровић из Центра за истраживање и вредновања детаљно су анализирале постигнућа ученика на тесту. Тестирано је 2.634 ученика осмог разреда из 104 основне школе и 2.165 ученика из 43 средње школе.

Опширније...

Професионална сарадња и хоризонтално учење (SHARE)

У оквиру Пројекта УНAПРEЂИВAЊE КВAЛИТEТA OБРAЗOВНOГ СИСТEМA РEПУБЛИКE СРБИJE КРOЗ УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA РAДA ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA (SHARE), 9. и 10. aприла 2016. године у Бeoгрaду одржана је обука под називом Професионална сарадња и хоризонтално учење за наставнике, директоре и стручне сараднике из једног броја школа које учествују у овом пројекту.

Овај пројекат се реализује кроз партнерску сарадњу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центра за образовне политике и УНИЦЕФ-а, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је унaпрeђивaњa квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. У оквиру пројекта биће успостављена прoфeсиoнaлнa сaрaдњa и хoризoнтaлнo учeњe између школа у Србији које су развиле добре праксе у појединим сегментима рада и школа које треба и желе да свој рад унапреде. На скупу је било око 130 запослених у школама које су кроз пројекат 3П – Примети, подржи, промовиши идентификоване као школе добре праксе и које су спремне да своја искуства поделе са колегама у другим школама.

Опширније...

Страна 3 од 13

Врх стране