Вредновање остварености циљева и исхода огледних образовних профила у средњем стручном образовању – пословни администратор и финансијски администратор

На основу захтева Министарства просвете и науке, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спровео је вредновање огледних образовних профила Пословни администратор и Финансијски администратор, који се спроводе од шк. 2003/2004, односно 2004/2005. године.

Комплетан Извештај о процени остварености циљева и исхода ова два огледна профила можете преузети ОВДЕ .

 

Студијска посета Љубљани

У оквиру пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита нанационалном нивоу у основном и средњем образовању" 16 запослених из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања боравило је у студијској посети образовним институцијама у Словенији, 20-25. марта. У овом периоду  запослени су обишли Државни испитни центар, Завод за школство, Педагошки институт, Министарство просвете и спорта и 2 школе - основну у Шенчуру и гимназију у Крању. На тај начин стекли смо утисак о целокупном образовном систему у Републици Словенији с тим што је акценат био на националним тестирањима и општој матури.

DSC_0003

 

Опширније...

Дводневна радионица "Стандарди за средње опште образовање у Србији"

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања својим годишњим програмом рада планирао је реализацију пројекта Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средње стручног образовања у оквиру кога ће бити развијен предлог образовних стандарда за крај општег средњег образовања, а у складу са писаним захтевом Министарства просвете РС.

Опширније...

Усвојени образовни стандарди

Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за предмете

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Образовне стандарде можете погледати кликом на назив предмета.

 

Међународнa конференцијa „Праћење квалитета рада школа у Србији“

Пројекат Развој стандарда и инструмената за спољашње вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа, који је реализован од јуна 2008. године кроз сарадњу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Образовног инспектората Краљевине Холандије, уз учешће и подршку Министарства просвете, свој врхунац је достигао 15. децембра 2010. године, на Међународној конференцији Праћење квалитета рада школа у Србији, која је одржана у Палати Србије на Новом Београду.

Опширније...

Страна 10 од 13

Врх стране