Монографија поводом јубилеја — 10 година рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Пред вама се налазе делови приче која траје већ целу деценију. Приређујући текст који следи, желели смо да задржимо сећање на најзначајније активности којима смо се до сада бавили, као и на атмосферу и људе који су дужи или краћи период радили у Заводу и својим радом допринели да он израсте у респектибилну институцију.

Преузмите монографију поводом јубилеја  10 година рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

Извештаји о резултатима завршног испита

Од 11. септембра 2014. основне школе могу преузети извештаје о резултатима завршног испита из јуна 2014. године. Извештаји се преузимају на исти начин као и претходних година и уз коришћење истих шифара за приступ (ИД и пин код) на следећој адреси: http://skole.ceo.edu.rs/.

Кориснике из школа подсећамо на вишеструку употребну вредност ових резултата у даљем планирању развоја школе.

Запослени у Заводу свим школама желе успешан почетак нове школске године. 

Иницијални тестови знања из математике за ученике IV, VI и VIII разреда

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Примена стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада школа припремио је иницијалне тестове знања из математике за ученике IV, VI и VIII разреда, који обухватају наставне садржаје из математике из претходног разреда.

Тестови имају функцију провере математичких концепата (нумеричких, алгебарских и геометријских), процеса (закључивање, повезивање и примена) и вештина (рачунање, мерење, просторна визуелизација, процена) ученика, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда, као и за потребе самовредновања у области Настава и учење.

Поред тестова, припремљен је и софтвер за обраду резултата, као и упутства за рад. Сав материјал са инструкцијама је нарезан на ЦД и биће ускоро достављен школским управама.

Потребно је да школе преузму ЦД са материјалом, у понедељак, 8. септембра 2014. године.

Тестирање ученика треба организовати на следећи начин:

  • 10. септембра 2014. тестирати ученике VIII разреда;
  • 11. септембра 2014. тестирати ученике VI разреда;
  • 12. септембра 2014. тестирати ученике IV разреда.

Школе у којима се настава остварује на неком од језика националних мањина ради спровођења иницијалног тестирања за даље инструкције треба да се обрате ресорној школској управи. 

Тестови са Завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2013/2014. годину

Обавештење:

Тестови са Завршног испита у основном образовању и васпитању за школску 2013/2014. годину биће постављени на сајт (на овој страни) 26.6.2014. године.

 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
 Претходни (неважећи) правилник можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материлај за штампарију 06/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa Електронска опрема 05/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 05-2012 - партија 1.

Jавнa набавкa Рачунарска опрема 04/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Питања и одговори.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 - партија 2.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 - партија 1.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

одлука о додели уговора по партијама (добра - канцеларијски материјал, полагање Завршног испита у школској 2015/2016. години и упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину)

 

Одлука о додели уговора О-03/2016

Обавештење о закључењу уговора О-03/2016 - партија 2

 

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

отворени поступак по партијама

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Допуне конкурсне документације

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

 
Опширније...

Страна 6 од 13

Врх стране