Развој професионалних капацитета просветних саветника за пружање подршке школама у примени образовних стандарда

У октобру 2010. године одржана су четири једнодневна семинара под називом „Пружање подршке школама у примени образовних стандарда као део системских мера за обезбеђивање квалитета образовања у Републици Србији". Програм семинара припремили су и реализовали саветници-координатори Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, а фокус је био на утврђивању најефикаснијих видова подршке школама у примени образовних стандарда и припреми акционих планова за пружање подршке. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће помоћи просветним саветницима у реализацији и вредновању акционих планова.

Семинари су одржани у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду, обухватили су 129 просветних саветника из 18 школских управа. Учесници су веома позитивно оценили програм семинара и остварене резултате заједничког учења, јер „су добили корисне смернице за рад, могућа је примена наученог у пракси, разјашњена је улога просветних саветника у примена образовних стандарда".

Сусрети са просветним саветницима искоришћени су и за презентовање Предлога националног оквира за екстерно вредновање рада школа. Учесници семинара су изразили спремност да се укључе у јавну расправу о националном оквиру, а своје предлоге ће доставити стручном тиму Завода.

 

Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и природа и друштво као основа за учење историје

Публикација „Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење историје" - приручник за учитељице и учитеље настала је као резултат рада на пројекту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања који је реализован у сарадњи са Савезом учитеља Републике Србије. Циљ пројекта је био да се успостави основа за објективно мерење остварености циљева образовања и вредновање резултата учења у предметима Свет око нас и Природа и друштво. Приручник је сачињен на основу анализа потреба наставне праксе. Резултати емпиријског истраживања  су показали да постојећи наставни програми за предмете Свет око нас и Природа и друштво не дају довољно информација учитељима како да остваре резултате учења. У намери да обезбедимо „алат за рад" који би помогао учитељима да остваре резултате учења код ученика, сачинили смо приручник који можете преузети овде.

 

Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања

Емпиријско истраживање "Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања" спроведено је у оквиру Пројекта СУРС-а "Подршка инклузивном образовању кроз образовни систем". Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, као носилац истраживања и аутор упитника за учитеље, испитао је ставове и мишљења учитеља о њиховој спремности, искуствима и потребама у развоју инклузивног образовања.

Резултати истраживања на узорку од 811 учитеља из свих региона Републике Србије показали су да постоје капацитети и спремност учитељске популације, али и да је за успешну примену прописа о инклузивном образовању потребна системска подршка и помоћ. Извештај о резултатима истраживања можете преузети ОВДЕ.

 

Извештај о вредновању Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 72/2009), Министарство просвете упутило је допис Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања да изврши вредновање остварености постављених циљева и исхода Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику.

Опширније...

Приручник за инклузивни развој школе

Приручник за инклузивни развој школе представља адаптацију оригиналног инструмента Индекс за инклузију, чији су аутори Тони Бут и Мел Ајнсков, а издавач Центар за проучавање инклузивног образовања (Centre for Studies on Inclusive Education) из Бристола. Искуства наших наставника указивала су на високу едукативну вредност и функционалност овог инструмента, што је био разлог да се почетком 2009. године започне са адаптацијом преведене оригиналне верзије за основне и средње школе. У овај посао било је укључено 467 представника основних и средњих школа (наставници, стручни сарадници и директори), а њихов рад координирали су просветни саветници из Министарства просвете и саветници из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

Опширније...

Страна 11 од 13

Врх стране