Образовни стандарди – Нова карика у систему осигурања квалитета образовања у Србији

Baner standardi

Образовни стандарди за крај обавезног образовања настали су као резултат рада у оквиру пројекта Министарства просвете и спорта Републике Србије „Развој школства у Републици Србији“ и његове пројектне компоненте „Развој стандарда и вредновање,“ који је у периоду 2005.-2006. године реализовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Образовни стандарди артикулишу најважније захтеве школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању ученика. Преко стандарда се образовни циљеви и задаци преводе на много конкретнији језик који описује постигнућа ученика, стечена знања, вештине и умења.

 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања су формулисани за десет наставних предмета: Српски језик, Математику, Историју, Географију, Биологију, Физику, Хемију, Музичку културу, Ликовну културу и Физичко васпитање. Они су развијани на основу процена стручњака за наставни предмет, стручњака образовних наука, стручњака за научну дисциплину и на основу резултата емпиријских провера стварних постигнућа ученика осмог разреда, уз подршку домаћих и страних експерата у подручју развоја образовних стандарда.

У сложеном процесу конструисања стандарда смењивале су се експертске процене о томе шта је битно за неку област, операционализације тих захтева у задатке за ученике, емпиријске провере у којој мери су такви захтеви заиста и остварени у нашим школама и преформулације исказа стандарда.

Процес је резултирао листама исказа о темељним знањима, вештинама и умењима по предметима које ученици треба да стекну до одређеног нивоа у образовању, што је обједињено приказано у документу Предлог образовних стандарда за крај обавезног образовања који је 2007. године упућен Министарству просвете и спорта Републике Србије. У току 2008. године, овај документ је ревидиран на основу предлога и сугестија чланова Националног просветног савета, који је 19.05.2009. године, донео Одлуку о усвајању Образовних стандарда за крај обавезног образовања. Тиме додата нова карика у систему осигурања квалитета образовања у Србији.

Документ о образовним стандардима за крај обавезног образовања као и више информација о њиховом развијању и употреби, можете преузети О В Д Е.

У припреми су и приручници за наставнике који треба да допринесу бољем разумевању садржаја и намене образовних стандарда.

Врх стране