Конференција Association of Educational Assessment

Као представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, у периоду од 6. до 8. новембра 2008. године, самостални стручни сарадници за статистичке и аналитичке послове присуствовали су европској конференцији „Achieving Quality in Assessment-Validity and Standards“ која је одржана у Хисару, у Бугарској. Конференцију је организовала Association of Educational Assessment-Europe Conference.

 

Конференција је била конципирана тако да се састојала из радионица, сесија, дискусионих група и постер презентација. Методе рада су биле интерактивне, прилагођене датим темама.

Окосница презентованих радова и постер презентација на конференцији претежно се односила на  концепт валидности, стандарде, могућности за професионални развој запослених који се баве тестирањем и мерењем у образовању, на националне испите, национална и интернационална тестирања.

Конференцији су присуствовали представници како државних институција, тако и приватних компанија који се баве и пружају консултантске услуге на пољу образовања. Већина учесника има висока академска звања и пуно искуства у свом раду, тако да је било јако корисно разменити професионална искуства с њима и стећи увид у проблеме са којима се суочавају у свом раду.

Постер презентације које су припремиле за конференцију изазвале су велико интересовање присутних.

 

Врх стране