Примена образовних стандарда у свакодневном образовно-васпитном раду

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  је  у периоду oд марта до маја 2011. године  реализовао 111 обука наставника, директора и стручних сарадника  за примену образовних стандарда за крај  обавезног образовања. Обуке су одржане у основним школама у 69 места на територији целе Републике Србије. Обуке је похађало 11.350 учесника - стручних сарадника, директора, наставника српског језика, математике, историје, географије, физике, биологије, хемије, ликовне и музичке културе и физичког васпитања.

 

 

С обзиром на то да су стандарди постигнућа ученика  - образовни стандарди за крај обавезног образовања значајна новина у нашем образовном систему, директорима, стручним сарадницима и наставницима је потребна додатна и континуирана подршка за укључивање стандарда у свакодневни наставни рад.

 

Због тога је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са просветним саветницима из Школске управе Београд припремио усаглашену информацију о коришћењу образовних стандарда за школе.

 

Координатори Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и просветни саветници из Школске управе Београд одржали су састанке са директорима и стручним сарадницима из београдских школа на којима су презентовали информације о укључивању образовних стандарда у свакодневни образовни рад.

 

Током августа 2011. године координатори Завода одржаће састанак са просветним саветницима из осталих школских управа који ће потом презентовати ове информације директорима и стручним сарадницима свих основних школа на територији њихове школске управе, како би обезбедили усаглашену примену образовних стандарда у свим школама у Републици Србији.

 

Информацију о примени образовних стандарда у свакодневом образовно-васпитном раду можете преузети овде.

 

Врх стране