Вредновање остварености циљева и исхода образовних профила у средњем стручном образовању – кувар-оглед, конобар-оглед и посластичар-оглед

На основу захтева Министарства просвете и науке, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спровео је вредновање огледних образовних профила Кувар, Конобар и Посластичар у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, који се спроводе од шк. 2007/2008. године.

Комплетан Извештај о процени остварености циљева и исхода ова три огледна профила можете преузети ОВДЕ.

 

Врх стране