Вредновање остварености циљева и исхода огледних образовних профила у средњем стручном образовању – пословни администратор и финансијски администратор

На основу захтева Министарства просвете и науке, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спровео је вредновање огледних образовних профила Пословни администратор и Финансијски администратор, који се спроводе од шк. 2003/2004, односно 2004/2005. године.

Комплетан Извештај о процени остварености циљева и исхода ова два огледна профила можете преузети ОВДЕ .

 

Врх стране