Оквир за самовредновање и оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији

Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“, који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), у оквиру Компоненте за Осигурање квалитета од 2009. године интензивно ради на пружању подршке развоју и имплементацији система осигурања квалитета за стручно образовање.

Рад ове Компоненте резултирао је најпре израдом „Водича за самовредновање за установе у стручном образовању“ намењеног стручним школама, просветним саветницима и осталим интересним странама, са циљем да се олакша обавезно годишње спровођење процеса самовредновања и омогући једноставније праћење и вредновање самог процеса. Преко надлежних Школских управа све средње стручне школе у Србији добиле су по два примерка овог Водича. Овај водич представља део ширег Оквира за самовредновање за установе у стручном образовању (2012).

Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању и пратеће материјале можете преузети овде.


Даљи рад Компоненте за осигурање квалитета био је усмерен на израду Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији који би могао бити користан инструмент средњим стручним школама приликом оснаживања квалитета образовне понуде. Део Оквира чини „Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији“ (2013). Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији представља вид спољашње евалуације процеса самовредновања и спроводи се тако што група позваних екстерних експерата, тзв. колега једнаких по образовању и позицији, вреднује квалитет рада партнерских установа у стручном образовању дајући конструктивне повратне информације, на основу којих вредноване установе могу предузети мере за унапређење квалитета свога рада.

Користи од спровођења праћења рада колега једнаких по образовању и позицији многоструке су за све интересне стране у образовном систему, а нарочито за средње стручне школе и просветне саветнике који прате њихов рад. Употребом овог вида праћења средњим стручним школама олакшава се обавезно спровођење процеса самовредновања, схватање и примена Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа са Додатним стандардима квалитета за стручно образовање, и уједно помаже у припремама за редовно екстерно вредновање које се спроводи сваке пете године. Подједнаку корист имају и просветни саветници, обзиром да је праћење рада колега једнаких по образовању и позицији вид екстерне евалуације, која је у домену њихове надлежности.

Оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији и пратеће матаријале можете преузети овде.

Оба Оквира настала су на основу искустава школа и просветних саветника укључених у пилотирање предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања, тј. модела праћења рада колега једнаких по образовању и позицији, као и препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта, и успешно су прошла тест практичне имплементације. Њиховом даљом применом, на националном нивоу од стране свих интересних страна, допринеће се побољшању квалитета рада појединачних установа у стручном образовању, и обезбедити континуирана и дугорочна ефективност и ефикасност целокупног стручног образовања у Србији.

Врх стране