Студијска посета Љубљани

У оквиру пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита нанационалном нивоу у основном и средњем образовању" 16 запослених из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања боравило је у студијској посети образовним институцијама у Словенији, 20-25. марта. У овом периоду  запослени су обишли Државни испитни центар, Завод за школство, Педагошки институт, Министарство просвете и спорта и 2 школе - основну у Шенчуру и гимназију у Крању. На тај начин стекли смо утисак о целокупном образовном систему у Републици Словенији с тим што је акценат био на националним тестирањима и општој матури.

DSC_0003

 

Првог дана запослени су могли да се упознају са свим секторима који постоје у Државном испитном центру (који има око 60 запослених), да обиђу све просторије РИЦ-а а потом у радионицама продубе рад са руководиоцима појединих сектора. Запослени су били подељени у 4 групе у оквиру тих радионица. Прва група је била упозната са начином на који се праве задаци, са банком задатака, како функционише

е-РИЦ за наставнике. Друга група се бавила темама из логистике спровођења тестирања, са радом логистике кад су у питању ученици са посебним потребама, обезбеђивањем тајности испита. Трећа радионица односила се на техничко припремање испитног материјала односно дизајн, штампање и паковање.

Четврта радионица била је посвећена узорковању, националном проверавању знања и додатној вредности.

Други дан посете био је посвећен обиласку Завода Републике Словеније за школство, који постоји 55 година, и који је изнедрио остале образовне институције у тој земљи. Завод активно планира, проверава, развија и уводи новости заједно са стручним и водећим радницима вртића, школа и осталих образовно-васпитних установа. Са око 200 запослених изводи више од 250 различитих програма оспособљавања наставника годишње, на којима је око 12000 стручних сарадника. Завод, између осталог, припрема и експертизе за више од 300 уџбеника годишње и укључен је у многе међународне пројекте. Завод, такође, има велику улогу у екстерној евалуацији. Облици екстерног проверавања знања у Словенији најпре  су имали селективну функцију, 1990/91-2004/05. а од те године имају формативну функцију тј. не утичу на оцену ученика и немају последице за упис. Завод учествује у националном тестирању  кроз предметне комисије и рад у регионалним јединицама.

Завод овде има нарочиту улогу у раду комисије сачињене од дефектолога који припремају тестове за децу са посебним потребама. Затим су запослени упознати са испитима у стручном образовању - стручна матура је уведена 2002. године и то за 4 предмета, а потом и о улози Завода у спровођењу опште матуре. Највећа улога Завода по питању матуре односи се на припреме наставника за извођење матуре (двогодишње организоване припреме) и на стручно усавршавање запослених у школама.

Трећи дан посете био је подељен у два дела. Најпре се у преподневном делу представио Педагошки институт, који постоји 45 година и бави се истраживањем образовања односно научно-истраживачким пословима. Од 1990. године он ради као независни истраживачки институт. Представљени су резултати истраживања у којима су учествовали: PISA, TIMSS, PIRLS, ICCS, TALIS, ESLC с највећим освртом на резултате PISE које су постигли словеначки ученици.  Они су, такође, чланови Европске асоцијације истраживања уџбеника. Велики део свог представљања ова институција је посветила раду свог центра Корак по корак, који је почео са радом 1994. године, следећи америчке педагошке иницијативе „Корак по корак", које представљају демократизацију праксе у раном узрасту у државама у транзицији.

Поподневни део трећег дана посете био је посвећен продубљивању неких тема које су у РИЦ-у започете још првог дана. Тако смо били детаљније упознати са е-РИЦ-ом који служи за размену информација између школа и РИЦ-а а да се при том сачува тајност података. Постоје два начина приступа - један је обезбеђен за директора а други представља портал за наставнике. На порталу се наставници упознају са типовима задатака односно са свим њиховим спецификацијама те тако полако уче како да анализирају тј. читају достављене анализе.

Четврти дан посете био је резервисан за обилазак две школе. Најпре смо обишли Основну школу „Шенчур" у Шенчуру и присуствовали часовима различитих предмета, по групама. Потом су сви били упознати са постојањем електронске зборнице где се сви запослени у школи могу информисати о новинама у школи али где имају простора за детаљну анализу задатака са националних тестирања. Потом смо обишли гимназију у Крању, такође по групама присуствовали часовима, и детаљније се упознали како на терену функционише спровођење опште матуре.

Пети дан смо посетили Министарство просвете и спорта. Ту смо у начелу били упознати са образовним системом у Словенији - са структуром образовног система, организацијом управљања системом и са инспекторатом за образовање. Потом смо детаљније били упознати са циљевима националне стратегије на плану језичке политике у Републици Словенији.DSC_0010

DSC_0006

DSCN3473

 

Врх стране