Дводневна радионица "Стандарди за средње опште образовање у Србији"

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања својим годишњим програмом рада планирао је реализацију пројекта Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средње стручног образовања у оквиру кога ће бити развијен предлог образовних стандарда за крај општег средњег образовања, а у складу са писаним захтевом Министарства просвете РС.

 

За реализацију  пројектних активности формиранe су радне групе за предмете Српски језик и Математика, које је верификовао министар просвете.

За учеснике у пројектним активностима, 8. и 9. марта у просторијама Завода је организована дводневна радионица са циљем да се утврди методологија развоја стандарда, као и акциони план за реализацију пројекта.

За реализацију ове радионице, као и за остале пројектне активности, обезбеђена је подршка и фацилитација страних и домаћих стручњака у оквиру ЕУ Пројекта ИПА 2008 - Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању.

На радионици  је разматрано неколико тема. Пре свега, Општа питања која се односе на развој стандарда у образовању (Duffie VanBalkom), Међународни модели (Драгица Павловић Бабић и Duffie VanBalkom), Разматрање стандарда у контексту образовања у Србији: питања интеграције и свеобухватности (Александар Бауцал), Осврт на процесе развоја стандарда у основном образовању (Драгана Станојевић, Ана Пејић, Драгица Павловић Бабић и Дијана Плут), Претварање теоријског знања у практичну примену: од компетенција до стандарда по областима (Драгана Станојевић, Ана Пејић, Александар Бауцал и Duffie VanBalkom).

Организовано је и више дискусија које се односе на природу стандарда, на новине које они носе, као и на могуће тешкоће у њиховом развијању.

Након уводних предавања и развијања акционог плана, започета је израда образовних стандарда за крај општег средњег образовања из Српског језика и Математике.

photo 002

photo 019

photo 008

 

Врх стране