Представљени приручници за наставнике за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

У уторак, 22. марта 2016. године у Првој економској школи у Београду одржан је састанак директора и стручних сарадника београдских средњих школа. Том приликом, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања представио је приручнике за наставнике за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета.

Свим представницима средњих школа подељени су комплети приручника за наставнике који садрже по два приручника за предмете Српски језик и књижевност и Математику, по четири приручника за предмет Страни језик и по један приручник за све остале предмете. 

Скуп је отворио Милибор Саковић, директор Прве економске школе, а потом је присутне колеге поздравио др Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, уз напомену да ће Завод у наредном периоду проширити сарадњу са средњим школама у Републици.

У наставку састанка Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, говорила је о стандардима постигнућа који су усвојени крајем 2013. године и који су дефинисани за осам наставних предмета: Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески језик, француски језик, руски језик, немачки језик), Математика, Физика, Хемија, Биологија, Географија и Историја. Посебно је истакла да су у овом документу, поред образовних стандарда и предметних компетенција, дефинисане и међупредметне компетенције − засноване на европским Кључним компетенцијама за целоживотно учење. Ана Пејић, саветник-координтор за српски језик и књижевност, укратко је представила развој образовних стандарда − од концепта до документа. Илустровала је могућност вредновања остварености образовних стандарда и међупредметних компетенција у области Kњижевност. Александра Росић, саветник-координтор за математику, описала је структуру стандарда за Математику, наводећи и примере оних стандарда чији садржај још увек није репрезентован у постојећем наставном програму, а који су веома битни за наставак школовања и учешћа у свакодневном животу и раду.

Скупу се на крају обратио Милан Јоксимовић, начелник Школске управе Београд. Он је говорио о досадашњим позитивним искуствима у примени образовних стандарда за крај основног образовања и изразио веру да ће стандарди у средњој школи унапредити квалитет учења.

Свим представницима средњих школа подељени су комплети приручника за наставнике који садрже по два приручника за предмете Српски језик и књижевност и Математику, по четири приручника за предмет Страни језик и по један приручник за све остале предмете.

Учесници скупа су обавештени да се приручници за наставнике налазе на интерент страници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (www.ceo.edu.rs) − одакле се могу слободно преузети.

Врх стране