Збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину

У сусрет малој матури и ове године су припремљене збирке задатака из српског језика, математике као и комбинована збирка са задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. Збирке су припремљене и на албанском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику. Издавачи су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед.

Свака збирка садржи 450 задатака распоређених по нивоима сложености. Оне омогућавају ученицима да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају са моделима задатака који се користе на завршном испиту.

У припремама задатака учествовало је око стотину наставника из основних и средњих школа и са универзитета. Њихово искуство обезбедило је да задаци буду у складу са наставном праксом, образовним стандардима и потребама за даље школовање.

Збирке ће бити у продаји од 21. јануара 2016. године и могу се набавити у књижарама Просветног прегледа у Београду и Новом Саду, Завода за уџбенике, Службеног гласника и књижарама широм Србије. Збирке се могу поручити и преко школе, као и до сада.

Цена збирки је у потпуности прилагођена стандарду родитеља и ученика. Све три збирке заједно коштају 670 динара. Појединачно, цена збирке за српски или матерњи језик је 300 динара, збирка за математику 190 динара, а комбинована збирка 180 динара.

У продаји су и тестови са претходних завршних испита из српског, тј. матерњег језика и математике, који садрже све тестове са завршних испита од 2011. до 2014. године. Цена сваке збирке тестова је 200 динара.

Врх стране