Праћење и вредновање огледа Развионица

На основу Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о програму огледа Развионица, просветни саветници ће пратити реализацију огледа у једном броју изабраних школа, а Завод ће дати оцену остварености циљева и исхода огледа. Свим школама укљученим у оглед послато је обавештење, као и Дневник промена за евиденцију огледних активности. Обавештење, Дневник промена, Правилник о огледу Развионица и Методолошки оквир за праћење огледа можете преузети овде:

Врх стране