Развој професионалних капацитета просветних саветника за пружање подршке школама у примени образовних стандарда

У октобру 2010. године одржана су четири једнодневна семинара под називом „Пружање подршке школама у примени образовних стандарда као део системских мера за обезбеђивање квалитета образовања у Републици Србији". Програм семинара припремили су и реализовали саветници-координатори Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, а фокус је био на утврђивању најефикаснијих видова подршке школама у примени образовних стандарда и припреми акционих планова за пружање подршке. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће помоћи просветним саветницима у реализацији и вредновању акционих планова.

Семинари су одржани у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду, обухватили су 129 просветних саветника из 18 школских управа. Учесници су веома позитивно оценили програм семинара и остварене резултате заједничког учења, јер „су добили корисне смернице за рад, могућа је примена наученог у пракси, разјашњена је улога просветних саветника у примена образовних стандарда".

Сусрети са просветним саветницима искоришћени су и за презентовање Предлога националног оквира за екстерно вредновање рада школа. Учесници семинара су изразили спремност да се укључе у јавну расправу о националном оквиру, а своје предлоге ће доставити стручном тиму Завода.

 

Врх стране