Иницијални тестови знања из математике за ученике IV, VI и VIII разреда

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Примена стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада школа припремио је иницијалне тестове знања из математике за ученике IV, VI и VIII разреда, који обухватају наставне садржаје из математике из претходног разреда.

Тестови имају функцију провере математичких концепата (нумеричких, алгебарских и геометријских), процеса (закључивање, повезивање и примена) и вештина (рачунање, мерење, просторна визуелизација, процена) ученика, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда, као и за потребе самовредновања у области Настава и учење.

Поред тестова, припремљен је и софтвер за обраду резултата, као и упутства за рад. Сав материјал са инструкцијама је нарезан на ЦД и биће ускоро достављен школским управама.

Потребно је да школе преузму ЦД са материјалом, у понедељак, 8. септембра 2014. године.

Тестирање ученика треба организовати на следећи начин:

  • 10. септембра 2014. тестирати ученике VIII разреда;
  • 11. септембра 2014. тестирати ученике VI разреда;
  • 12. септембра 2014. тестирати ученике IV разреда.

Школе у којима се настава остварује на неком од језика националних мањина ради спровођења иницијалног тестирања за даље инструкције треба да се обрате ресорној школској управи. 

Врх стране