Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и природа и друштво као основа за учење историје

Публикација „Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење историје" - приручник за учитељице и учитеље настала је као резултат рада на пројекту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања који је реализован у сарадњи са Савезом учитеља Републике Србије. Циљ пројекта је био да се успостави основа за објективно мерење остварености циљева образовања и вредновање резултата учења у предметима Свет око нас и Природа и друштво. Приручник је сачињен на основу анализа потреба наставне праксе. Резултати емпиријског истраживања  су показали да постојећи наставни програми за предмете Свет око нас и Природа и друштво не дају довољно информација учитељима како да остваре резултате учења. У намери да обезбедимо „алат за рад" који би помогао учитељима да остваре резултате учења код ученика, сачинили смо приручник који можете преузети овде.

 

Врх стране