Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
 Претходни (неважећи) правилник можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материлај за штампарију 06/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa Електронска опрема 05/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 05-2012 - партија 1.

Jавнa набавкa Рачунарска опрема 04/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Питања и одговори.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 - партија 2.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 - партија 1.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

одлука о додели уговора по партијама (добра - канцеларијски материјал, полагање Завршног испита у школској 2015/2016. години и упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину)

 

Одлука о додели уговора О-03/2016

Обавештење о закључењу уговора О-03/2016 - партија 2

 

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

отворени поступак по партијама

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Допуне конкурсне документације

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ред. бр. ПЗЈН 01/2016

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

Рачунарска опрема | ЈН МВ 08/2015

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-07/2015 | отворени поступак по партијама

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услугa организације конференције

Обавештење о продужењу рока

Исправке и усаглашавања

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Наручилаца

 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

 

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Услуга организације конференције

број јавне набавке: ЈНМВ 05/2015 | Јавна набавка мале вредности, по партијама

 

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Jавнa набавкa – Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-03/2015 | отворени поступак по партијама

 

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Jавнa набавкa – уговори о делу/уговори о ауторском делу – спољни сарадници

број јавне набавке: О-02/2015 | отворени поступак, по партијама

 

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Уговори о делу, спољни сарадници - реализатори одобрених програма стручног усавршавања

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 01/П/2015. | услуге

 

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Јавна набавка – Уговори о ауторском делу – спољни сарадници

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 12/П/2014. | услуге

 

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока

 
Врх стране