Оквир за самовредновање и оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији

Baner Modernizacija

 

Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“, који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), у оквиру Компоненте за Осигурање квалитета од 2009. године интензивно ради на пружању подршке развоју и имплементацији система осигурања квалитета за стручно образовање.

Рад ове Компоненте резултирао је израдом „Водича за самовредновање за установе у стручном образовању“, намењеног стручним школама, просветним саветницима и осталим интересним странама, са циљем да се олакша обавезно годишње спровођење процеса самовредновања и омогући једноставније праћење и вредновање самог процеса. Овај водич представља део ширег Оквира за самовредновање за установе у стручном образовању (2012).

Даљи рад Компоненте за осигурање квалитета био је усмерен на израду Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији који би могао бити користан инструмент средњим стручним школама приликом оснаживања квалитета образовне понуде. Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији представља вид спољашње евалуације процеса самовредновања и спроводи се тако што група позваних екстерних експерата, тзв. колега једнаких по образовању и позицији, вреднује квалитет рада партнерских установа у стручном образовању дајући конструктивне повратне информације, на основу којих вредноване установе могу предузети мере за унапређење квалитета свога рада.

Оба Оквира настала су на основу искустава школа и просветних саветника укључених у пилотирање предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања, тј. модела праћења рада колега једнаких по образовању и позицији, као и препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта, и успешно су прошла тест практичне имплементације. Њиховом даљом применом, на националном нивоу од стране свих интересних страна, допринеће се побољшању квалитета рада појединачних установа у стручном образовању, и обезбедити континуирана и дугорочна ефективност и ефикасност целокупног стручног образовања у Србији.  

За више информација и за преузимање приручника и пратећих материјала кликните овде.

Врх стране