Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања

Емпиријско истраживање "Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања" спроведено је у оквиру Пројекта СУРС-а "Подршка инклузивном образовању кроз образовни систем". Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, као носилац истраживања и аутор упитника за учитеље, испитао је ставове и мишљења учитеља о њиховој спремности, искуствима и потребама у развоју инклузивног образовања.

Резултати истраживања на узорку од 811 учитеља из свих региона Републике Србије показали су да постоје капацитети и спремност учитељске популације, али и да је за успешну примену прописа о инклузивном образовању потребна системска подршка и помоћ. Извештај о резултатима истраживања можете преузети ОВДЕ.

 

Врх стране