Извештај о вредновању Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 72/2009), Министарство просвете упутило је допис Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања да изврши вредновање остварености постављених циљева и исхода Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику.

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања даје оцену остварености циља и очекиваних исхода на крају огледа и одговарајући предлог министру и иницијатору огледа. На основу извештаја и оцене огледа министар одлучује о његовој даљој примени. Извештај о вредновању Програма огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику можете преузети ОВДЕ

 

Врх стране