Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања

Sala za fizicko

 

Физичко васпитање је једини школски предмет усмерен на физичку активност, физички развој и здравље ученика. Он представља педагошки процес којим се омогућује интегрални развој ума, тела и духа.
Завод у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања у Београду, реализује пројекат под називом Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави Физичког васпитања који има за циљ интегрални развој ученика и унапређење наставе Физичког васпитања, као и подршку наставницима у остваривању циља и задатака наставе.
У 2013. години је планирано национално тестирање ученика којим ће се проверити успостављене критеријумске референтне вредности на нивоу Републике Србије и оформити систем прикупљања података и редовног праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика.

Врх стране