Приручник за наставнике разредне наставе

picture1

Стандарди за крај првог образовног циклуса тек су ушли у наш образовни систем. Овај Приручник пружа подршку и ослонац наставницима разредне наставе у првим корацима у примени образовних стандарда. Конципиран је тако да за сваки предмет (Српски језик, Математика и Природа и друштво) постоји преглед листе стандарда, кратко објашњење које прати листу стандарда, примери задатака којима се испитује оствареност појединих стандарда и табеларни приказ стандарда по нивоима.

Завод је у сарадњи са Просветним прегледом обезбедио по један примерак Приручника који ће ускоро добити све основне школе у Србији. Уколико је школи потребан већи број Приручника, може их наручити у Просветном прегледу.

Врх стране