Приручник за инклузивни развој школе

Приручник за инклузивни развој школе представља адаптацију оригиналног инструмента Индекс за инклузију, чији су аутори Тони Бут и Мел Ајнсков, а издавач Центар за проучавање инклузивног образовања (Centre for Studies on Inclusive Education) из Бристола. Искуства наших наставника указивала су на високу едукативну вредност и функционалност овог инструмента, што је био разлог да се почетком 2009. године започне са адаптацијом преведене оригиналне верзије за основне и средње школе. У овај посао било је укључено 467 представника основних и средњих школа (наставници, стручни сарадници и директори), а њихов рад координирали су просветни саветници из Министарства просвете и саветници из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

Приручник за инклузивни развој школе:

 

 

- пружа довољно информација о инклузији у образовању, тако да га успешно могу користити и они који у овој области немају довољно искуства

- садржи 44 показатеља инклузивности у три димензије - политици, култури и пракси, као и 675 питања за самоевалуацију инклузивности школе

- свеобухватношћу и унутрашњом конзистентношћу обезбеђује планирање и спровођење широког спектра активности за развој инклузивности школа

- комплементаран је са Приручником са самовредновање и вредновање рада школе, јер омогућава усмеравање пажње на самовредновање конкретних аспеката инклузивности школа у свих седам предвиђених области

- намењен је комплетном наставном особљу и органима управљања у школама, као и просветним саветницима

- подразумева активно учешће свих корисника кроз тимски, аналитички и истраживачки рад

- може се користити као средство за развој инклузивне културе, политике и праксе у школама, уз уважавање постојећег контекста, искуства и знања корисника.

 

  Школама које се определе за коришћење овог приручника, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спреман је да пружи сваку врсту стручне помоћи. Осим тога, бићемо захвални за све сугестије и предлоге за даље унапређивање овог материјала. Приручник за инклузивни развој школе можете преузети ОВДЕ

 

Врх стране