Eкстерно вредновање квалитета рада школа у Србији

Baner eksterno vrednovanje

Вредновање система образовања је кључни део успостављања и осигурања квалитета образовања. То је процес систематичног прикупљања и анализе података у циљу обезбеђивања квалитетног образовања. Постоје два главна приступа вредновању квалитета - екстерно, спољaшње вредновање и интерно вредновање или самовредновање.

Приоритет сваке државе у унапређивању система образовања јесте успостављање система екстерног вредновања стандардизованим поступцима, како би се пратила, развијала и унапређивала делотворност и ефикасност система.

У свету, вредновање образовних установа врше министарства образовања. И код нас се континуирана контрола квалитета остварује кроз стручно-педагошки надзор који врше просветни саветници. Екстерна евалуација у образовном систему Републике Србије предвиђена је Правилником о стручно-педагошком надзору, који у члану 3. дефинише кључне области, подручја вредновања, показатеља и нивоа остварености квалитета рада установа.

 

Поред министарства, вредновање рада образовних установа у свету врше и независне институције. У нашем систему Закон о основама система образовања и васпитања је такву улогу наменио Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. У складу са законским надлежностима, потребама проистеклим из образовне праксе у Србији, OECD-овим препорукама (1995) за увођење праћења квалитета образовања, нарастајућим потребама просветних саветника које се односе на захтеве за увођење стандардизованих процедура екстерног вредновања и стандардизованих инстумента, Завод је у сарадњи са Инспекторатом образовања Краљевине Холандије, покренуо пројекат под називом „Развој стандарда и инструмената за екстерно вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа".

 

Општи циљ овог пројекта је повећавање квалитета образовног система у целини и одговорности образовно-васпитних установа према корисницима и друштву. Специфични циљеви се односе на дефинисање стандарда за вредновање квалитета рада установа образовања и васпитања, у складу са постојећим дефинисаним кључним областима вредновања и самовредновања, редефинисање постојећих индикатора и израду инструмената за вредновање за употребу у стручно-педагошком надзору, као и јачање капацитета просветних саветника за обављање стручно-педагошког надзора рада установа.

 

Пројекат је започео међународном конференцијом на тему Праћење квалитета рада школа у Србији која је организована 12. јуна 2009. године у Београду са циљем да се на националном нивоу размотре различити аспекати вредновања у образовању који могу да послуже за успостављање кохерентног система осигурања квалитета образовања, као и да се представе планиране пројектне активности у области унапређења екстерног вредновања рада установа.

 

На конференцији су учествовали водећи домаћи и страни стручњаци у области евалуације образовања. Програм рада можете преузети ОВДЕ(Десни клик мишем па Save As)

 

 

Конференција

„Праћење квалитета рада школа у Србији"

 

picture_011О потреби образовног система у Србији за унапређивањем система осигурања квалитета образовања, односно јачања екстерног вредновања и начинима остваривања тог циља из перспективе Министарства просвете и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, говорили су др Жарко Обрадовић, министар просвете и мр Драган Банићевић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

picture_021У име Владе и два министарства Краљевине Холандије, присутне су поздравили Анке Бутенвелд (Anke Buiteveld), директорка за међународне односе Министарства образовања, науке и културе, и Линда Беијлсмит (Linda Beijlsmit), директорка CROSS/EDV, владине агенције при Министарству за економске послове.

 

picture_140О томе које активности чине пројекат „Развој стандарда и инструмената за екстерно вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа", како ће бити реализоване и на који начин ће бити остварена сарадња са Инспекторатом за образовање Краљевине Холандије, говорили су Јан Ријкерс(Jan Rijkers), инспектор и координатор холандске инспекције за образовање и Гордана Чапрић, помоћник директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, координатор пројекта.

 

picture_186

Посебну пажњу су изазвале две презентације. Грејем Доналдсон (Graham Donaldson), главни инспектор Инспектората за образовање Њеног Краљевског височанства Велике Британије и председник SICI-а (Сталне међународне конференције  инспектората европских земаља) је говорио о вредновању и унапређивању рада школа у Европи са становишта „шкотског приступа" и са акцентом на самовредновање у школама.

picture_209

 

 

 

Хони ван Амелсворт (Gonnie van Amelsvoort), руководилац међународног сектора у холандском Инспекторату за образовање се осврнула на аспекте квалитета школе и процедуре екстерног вредновања.

 

picture_217Са искуствима из Србије која су се односила на самовредновање школа и екстерно праћење рада школа у  школској управи Београд, периоду 2006-2009. године, присутне је упознала Марија Крнета, просветни саветник из школске управе Београд.

 

Презентације говорника можете преузети ОВДЕ.

 

 

picture_235Поподневни рад на конференцији је био посвећен организованим дискусијама. Формиране су три радне групе које су се бавиле питањима праћења квалитета рада школе изперспективе доносиоца одлука, надзора и руководилаца школа са циљем прикупљања информација о потребама које се односе на подршку актерима у процесима самовредновања и вредновања.

 

Резултате дискусионих група можете преузети ОВДЕ.

 

 

picture_100

picture_101

 

 

Врх стране