Завршни испит на крају основног образовања и васпитања

школска 2013/2014. година

Српски језик  -  Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика  -  Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик   -  Упутство за оцењивање

Математика на словачком  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачкомУпутство за оцењивање

 

Русински језик  -  Упутство за оцењивање

Математика  на русинском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик  -  Упутство за оцењивање

Математика на румунском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик  -  Упутство за оцењивање

Математика на мађарском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик  -  Упутство за оцењивање

Математика на бугарском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик  -  Упутство за оцењивање

Математика на албанском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик  -  Упутство за оцењивање

Математика на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

 

 

Претходне школске године:

школска 2012/2013. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3  -  Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 2  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 3  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 4  -  Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 2  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на словачком  -  Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 2  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на русинском  -  Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на румунском  -  Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 2  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на албанском  -  Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 4 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

школска 2011/2012. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3  -  Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 2  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 3  -  Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 2  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком  -  Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 2  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском  -  Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском  -  Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском  Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 2  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском  -  Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

школска 2010/2011. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2  -  Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3  -  Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 2  -  Упутство за оцењивање

Математика тест 3  -  Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 2  -  Упутство за оцењивање

Словачки језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на словачком  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком  -  Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 2  -  Упутство за оцењивање

Русински језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на русинском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском  -  Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Румунски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском  -  Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском  -  Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 2  -  Упутство за оцењивање

Албански језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском  -  Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2  -  Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3  -  Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 2 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском  -  Упутство за оцењивање

Врх стране