Чланци

Пробни завршни испит

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Врх стране