Учешће у ИПА пројектима

Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих (ИПА 2008)

У Србији се реализује програм огледа функционалног основног образовања одраслих. Програм обавезног образовања одраслих подељен је на три циклуса, где први одговара првом до четвртом разреду основне школе, други петом и шестом, а трећи седмом и осмом. За наставне предмете који се реализују у оквиру овог огледа Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развио је предлог образовних стандарда за крај првог и трећег циклуса.


Праћење и унапређење образовних стандарда за крај обавезног основног образовања  (ИПА 2011)

Образовни стандарди за крај обавезног образовања у примени су од 2010. године. Они су основа за задатке које ученици решавају на завршном испиту, али и важан ослонац у свакодневној наставној пракси. Увиди и искуства стечена током овог периода примене као и усклађивање са концептуалним моделом образовних  стандарда за крај средњег образовања,  биће полазна основа за ревизију стандарда током 2013. године.

Врх стране