Припрема концепта опште, стручне и уметничке матуре

Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја припремају концепт опште, стручне и уметничке матуре, уз подршку  пројекта „Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“. Рад подгрупа за припрему концепта опште и уметничке матуре координира Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Концепт испита у средњем образовању (општа матура, стручна матура, уметничка матура и завршни испит у средњем стручном образовању у трајању од три године) који буде усвојен након стручне и јавне расправе биће основа за израду програма за сваки од поменутих испита. На основу ових програма припремаће се све процедуре за реализацију ових испита и сви испитни материјали.

Врх стране